Beskrivelse


Vi har udviklet et system, der kan håndtere al administration af store såvel som små foreninger.


Systemet håndterer:
 • Kontigentopkrævning
 • Rykkerhåndtering
 • Mailinglister
 • Bogholderi
 • Fakturere sponsorer
 • Og meget mere
Programmet er en videreudvikling af det gamle HMC medlemssystem, der har fundet anvendelse i:
 • Sportsklubber
 • Fagforeninger
 • Kolonihaveforeninger
 • Politiske foreninger
 • Fiskeklubber
Og systemet bygger på mere end 20 års erfaring med EDB i foreningslivet.
Den nyeste udgave af systemet benyttes blandt andet af fiskeringen til alle dens medlemsklubber.

Programmet kan downloades her.
Registrering og brug er gratis.